Veiligheid

Jouw veiligheid staat bij Real Axe Throwing altijd voorop. Onze activiteit speel je met een echte en scherpe bijl, wat maakt dat er een aantal hele belangrijke regels zijn die te allen tijde opgevolgd dienen te worden. Onze Axepert zal deze uitleggen voordat het spel begint en dit tijdens de duur van de activiteit in de gaten blijven houden. Alles om te zorgen dat jullie veiligheid altijd gewaarborgd blijft. Voor en tijdens de activiteit is het verboden om alcohol te nuttigen. Uiteraard is er na de activiteit alle ruimte voor een biertje of wijntje.

  • Nooit meer dan 1 persoon tegelijkertijd op de baan;
  • Ga je bijl pas halen wanneer deze volledig tot stilstand is gekomen;
  • De bijl mag de baan nooit verlaten;
  • Ga de baan pas op wanneer je voorganger de bijl weer heeft neergelegd;
  • Richt je bijl nooit op een persoon;
  • Hard gooien is niet nodig, het gaat niet om lompe kracht;
  • Alcohol voor en tijdens de activiteit is niet toegestaan;
  • Drugs en andere verdovende middelen zijn verboden;
  • Gebruik te allen tijde je gezonden verstand;
  • Op locatie dient er per groep een waiver ingevuld en getekend te worden.
Algemene veiligheidsvoorwaarden
Real Axe Throwing
Het hekwerk zorgt ervoor dat de buil niet op de andere baan terecht komt.
De banen zijn minimaal 3 meter hoog. Zo blijft de bijl netjes op de je eigen baan.
De rubbertegels zorgen ervoor dat de bijl niet terug stuitert als deze uit het target valt.